Styrelsen 2024

Styrelsen 2024

Ordförande
Kennie Sjö

Vice ordförande
Niclas Östlid

Kassör
Jörgen Hägg

Sekreterare
Linn Eklund

Ledamot
Anders Forsberg

Ledamot
Lukas Kjäll

Ledamot
Marcus Ahlstrand

Suppelant
Jan-Erik Bolinder

Suppelant
Erik Lax